POSTADRESS
Hammarvägen 320
421 65 Västra Frölunda

TELEFON
070-421 21 56

OM MALIN FRIIS-LIBY

Malin är verksam som affärskonsult inom verksamhetsutveckling och digital marknadsföring (SEM).

2009 startade Malin Friis-Liby egen konsultverksamhet främst riktad mot mindre och medelstora bolag. Affärsidén innefattar rådgivning och genomförande i frågor som rör marknadsföring, affärsutveckling och samt verksamhetsutveckling.

Malin arbetar strategiskt med marknadsföring där hon hjälper sina kunder att hitta sina kunder på nätet samt att öka nät-närvaron för företag genom att dra upp en digital strategi.

Malin är också författare (tillsammans med tre medförfattare) till boken Samspelet i Styrelserummet – smarta drag för framtiden som finns på marknaden sedan den 14 juni. Se pressrelease http://news.cision.com/se/sakra-kvinnor-styrelsebalans-ab/r/tabun-och-fordomar-i-styrelserummet,c2262726

Om du vill läsa mer om eller köpa boken så kan du göra det här!

Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar

MFL Consulting HB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. MFL Consulting har även utsett ett personuppgiftsombud för att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Kontakta oss” längst ner på sidan.

Behandlingen av personuppgifter

Vår målsättning är att du skall kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i EU/EES General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR).

När och hur sker behandling av personuppgifter?

Personuppgifter (namn, telefonnummer och e-post) sparas i vårt CRM-system för att vi skall kunna utföra vårt uppdrag. Detta gäller kontaktpersoner för olika former av samarbetspartners, t. ex. utbildningar och nätverksträffar. Uppgifterna raderas vid inaktualitet.

Personuppgifter (namn, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar och seminarier sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga utskick av kursmaterial och utvärderingsenkäter. I de fall vi tar betalt för kurser och seminarier sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.

Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med beställningar av vår bok sparas bara så länge som krävs för att kunna göra utskicket eller beställningen. I de fall vi tar betalt för materialet sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.

Personuppgifter (namn och e-post) som lämnas i samband med prenumerationer av vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig raderar vi dina personuppgifter.

I övriga situationer registreras de uppgifter som du valt att lämna. MFL Consulting har som policy att inte samla in och registrera känsliga personuppgifter. Om du däremot själv lämnar information om allergier och specialkost förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.

Dina personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna policy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Då arkivlaglagen och offentlighets- och sekretesslagen är överordnade GDPR kan personuppgifter som utgör allmän handling komma att lämnas ut till tredje part.

Besökaridentifiering – cookies och loggar

På vår webbplats används ”cookies”. ”Cookies” är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat sparar personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Det finns två olika typer av ”cookies”. Den ena är ”sessions-cookies” som används under den tid besökaren är aktiv på webbplatsen. Dessa cookies sparas bara temporärt i besökarens dators arbetsminne och tas automatiskt bort när besökaren stänger sin webbläsare. Den andra är ”varaktiga cookies”, som används för att tala om för besökaren vad som hänt på webbplatsen sedan denne besökte webbplatsen sist samt för att känna igen återkommande användare och komma ihåg vilka uppgifter som tidigare lämnats.

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill du emellertid inte att cookies skall lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie.
Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte.

Vi upprättar statistik över antal besök, antal gånger enskilda sidor läses, vilka webbadresser besökarna kommer ifrån och vilka sökmotorer och sökord som används för att komma in på vår webbplats. Syftet härmed är att ge oss en uppfattning om hur vi kan förbättra vår webbplats. Således samlar vi in uppgifter om domännamn, webbläsare och operativsystem, tidpunkt då du gick in på vår webbsida och varifrån du eventuellt länkade dig in.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

Rätt att begära information

Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftlig egenhändigt undertecknad ansökan, erhålla besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas. Din skriftliga begäran skall skickas till info@mflconsulting.se – se kontaktuppgifter nedan.

Anser du att personuppgift om dig är felaktig ber vi dig vänligen kontakta MFL Consulting så att rättelse kan vidtas.

Kontakta oss

Om du har frågor om vår integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@mflconsulting.se

Vill du begära ut dina personuppgifter använder du följande adress:

MFL Consulting HB
Hammarvägen 320
421 65 Västra Frölunda