Strategisk marknadsföring når ut bättre

Strukturerad, effektiv och mätbar kommunikation skapas med rätt strategi. Vill ni bli mer träffsäkra och kostnadseffektiva i er marknadsföring? Många av mina kunder upplever att de famlar lite i blindo. Provar sig fram, och sällan hinner med ordentlig uppföljning. Många ser också marknadsföringen som en kostnad, medan jag envist hävdar att det är en investering. Så – dags för förändring? Då behöver ni en plan!

Jag hjälper er att ta fram en strategisk marknadsplan utifrån var ni befinner er i dag och vad ni vill uppnå på sikt. Tillsammans analyserar vi ert nuläge, och baserat på det hjälper jag er att dra upp riktlinjer och sätta mätbara mål. Detta utgör grunden för er nya marknadsföringsplan.

I marknadsplanen specificerar vi vad som skall sägas till vem, i vilken kanal och när. Vi sätter tydliga riktlinjer för vad som ska göras, men också hur det ska genomföras. Se mig som ett komplement till er interna marknadsavdelning och befintliga byrå. Jag hjälper er att som team nå nya, bättre resultat. I mitt nätverk finns också duktiga art directors, copywriters och programmerare, om ni skulle behöva ytterligare hjälp.

Ett kreativt och smart budskap som tar avstamp i ett väl genomfört strategiskt arbete är så mycket mer slagkraftigt. Jag mäter vad som ger bäst effekt och hjälper er att löpande anpassa er marknadsplan utifrån verklighetens faktiska utfall. 

Marknadsstrategi – exempel på tjänster:

Marknadsanalys – workshop

Det är alldeles för lätt att bli hemmablind och välja redan upptrampade stigar. Därför inleder jag alltid med en workshop på plats hos er då vi arbetar med till exempel:

 • Målgruppsanalys
  Vilka vänder ni er till? Vi selekterar och väljer en primär målgrupp för att sedan kunna ta fram specifika personas att bygga budskapen och välja kanaler utifrån.
 • Analys av köpprocessen
  Var i köpprocessen vill ni påverka kunden, och i vilken riktning? Hur gör ni det på bästa sätt? Hur påverkar ni kunden till att ta nästa steg?
 • Budskapsanalys
  Vilka är era produkters unika egenskaper och konkurrensfördelar? Vilken är kundnyttan? Och vilken ton och känsla ska ni använda för att nå ut till er primära målgrupp på bästa sätt?
 • Kanalanalys
  Vilka kanaler använder ni i dag? Var finns er kund? Och var kan ni få mest effekt framöver? Jag hjälper er med en kanalstrategi för såväl digitala medier som övriga kanaler (print, utomhus, gerilla, PR etc.).
 • Konkurrentanalys
  Utveckling framför avveckling! Står ni still riskerar ni att konkurrenterna springer om er. Ni ska inte ha konkurrenterna i fokus, men ni bör ha med dem som en jämförelse.

Marknadsplan & aktivitetsplan – er marknadsstrategi

Nå nya resultat med en heltäckande, skräddarsydd marknadsföringsplan, konkret nog för att effektivt hjälpa er att gå från ord till handling. Marknadsplanen innehåller till exempel en aktivitetsplan; en kampanjplan och en medieplan, som hjälper er att ta arbetet vidare.

Marknadsråd – återkommande stöd under implementeringsfasen

Ni följer er plan, men hur går det egentligen? Får ni önskad effekt? Behöver ni vässa lite till på budskapen? Kanske ändra kanalstrategi? Som kommunikationsstrateg hjälper jag er att mäta effekt, anpassa aktiviteter och därmed i praktiken omsätta er marknadsplan i handling.

Marknadschef – interimsuppdrag

Står ni utan marknadschef, mellan anställningsperioder eller av annan anledning, kan ni anlita mig som tillförordnad marknadschef.

Digital strategi

Innehållet för outbound och inbound marknadsföring ska vara relevant, tilltalande och värdefullt för målgruppen.

Affärsutveckling

När ni vet nästa steg kan ni ta en smartare väg mot målet. Jag hjälper er att tänka nytt och jobba rätt för ett bättre resultat.

Är ni nyfikna på hur er marknadsföring kan göras mer långsiktig och effektiv?

Kontakta mig så berättar jag gärna mer.